profile
register
facebook
youtube
twitter instagram

Komentāri

Komentāru ievietošanas noteikumi
  1. Go4speed.lv portāls ietver komentārus, kurus var lievietot tikai reģistrētie portāla lietotāji.
  2. Lietojot komentāru sadaļu Jūs piekrītat sekojošiem noteikumiem:
    • Portāla lietotāji apņemas netraucēt un neaizskart citus lietotājus, saskaņā ar LR civillikumu.
    • Portāla lietotāji apņemas neievietot materiālus, kas neatbilst normatīvajiem aktiem un sabiedrībā vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām (piemēram, pornogrāfiska satura materiālus, vardarbību saturošus materiālus, materiālus, kas propagandē alkohola, narkotiku u.c. apreibinošu vielu lietošanu, u.c.). Materiālus aizliegts ievietot reklāmas vai komerciālā nolūkā.
    • Go4speed neatbild par rakstu komentāru saturu un aicina lasītājus būt pieklājīgiem vienam pret otru, kā arī izvairīties no rupjībām un citu personu aizskaršanas.
  3. Noteikumu neievērošanas gadījumā Go4speed patur tiesības dzēst lasītāja komentārus, reģistrētā lietotāja kontu un liegt pieeju Go4speed portālam.
Partneri:
aix-copy-2837-1940.png motul-partner-3110.png nrs-4325.png batcc-0816.png ar-4809.png vagi-2128.png srt-5914.png bmp2-1740.png